Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Panorama

MŠMT: Přeposílání dotací ze svazů do klubů by bylo v rozporu se zákonem

Ministerstvo školství trvá na tom, že přeposílání státních dotací ze svazů do sportovních klubů a tělovýchovných jednot není možné. Kvůli přerozdělování peněz by nebylo možné kontrolovat jejich použití. Česká unie sportu (ČUS) tento model navrhovala jako řešení, jak by bylo možné dostat do klubů dotace na provoz a údržbu sportovišť, na které nyní nemají nárok.

Fotbal
zdroj: ČTK autor: Jakub Syrůček

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby bývají obvykle členskými spolky svazů a jiných střešních organizací. V nově vypsaném dotačním programu IV však mohou žádat jen organizace s celostátní působností nebo jejich pobočné spolky, na jejichž struktuře je postaven například Sokol.

Přeposílání dotace dalším příjemcům zakazují zásady vlády pro poskytování dotací. "Také dle rozpočtových pravidel mohou být pouze jedinému příjemci dotace ukládány další povinnosti. Pokud by MŠMT umožnilo postup navržený ČUS, nemohlo by u koncových příjemců, tedy sportovních spolků a klubů, dostatečně efektivně kontrolovat využití poskytnutých peněz ze státního rozpočtu. MŠMT by tak jednalo nehospodárně a především v rozporu se zákonem," uvedlo ministerstvo.

Česká unie sportu se opírala o ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, podle něhož poskytovatel v rozhodnutí o přidělení dotace může uvést "seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek". ČUS tak navrhovala, aby ministerstvo v rozhodnutí o dotaci přidělené svazům přesně rozepsalo, jakou částku mají jednotlivé kluby obdržet.

Ministerstvo ale tvrdí, že by se tím úřad připravil o možnost kontroly. Za případné zneužití dotace lze totiž potrestat pouze příjemce peněz ze státního rozpočtu, nikoliv příjemce, který by finanční prostředky obdržel prostřednictvím svazu.

Návrh ČUS počítal s tím, že by svazy uzavíraly s kluby smlouvy definující využití dotace na základě podmínek stanovených ministerstvem školství. Odpovědnost za případné zneužití dotace v klubech by nesl svaz. Ministerstvo školství považuje tyto smlouvy za problematické, protože by bylo třeba řešit daňové aspekty této transakce.

"Z podkladů poskytnutých ČUS není ani zřejmé, na základě čeho vybíral spolky, kterým mají být finance přeposílány. Není tedy jasné, zda by byl zajištěn princip rovného zacházení pro všechny dotčené spolky," uvedl úřad.

Na provoz a údržbu měly sportovní kluby dostat celkem 250 milionů korun, v případě větších jednot se jednalo až o statisícové částky. Na letošek byly peníze rozděleny už v dubnu a kluby s nimi ve svých rozpočtech počítaly. Ministerstvo ale na konci září program zrušilo s vysvětlením, že byl v listopadu 2016 vypsán špatně, a pak ho vypsalo znovu. Podmínky nově vypsaného programu drtivá většina klubů nesplňuje.

Zdroj
ČTK

Hlavní zprávy