Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Sportovní zprávy

Zásady přechylování cizích ženských jmen v ČT

Česká televize vychází při přechylování cizích ženských jmen z doporučení Ústavu pro jazyk český a přechyluje jména tak, aby byla hlavně zachována srozumitelnost pro českého diváka. "Čeština potřebuje přechylování k vyjádření mnoha situací, které by jinak zůstaly významově nepřehledné. Čeština je totiž jazyk hláskotvorný, což znamená, že velice obtížně vyjadřuje různé situace s nesklonnými podstatnými jmény," dodává šéfkomentátor redakce sportu ČT Robert Záruba.

Robert Záruba ve studiu OH
zdroj: ČT24

Přechylování cizích ženských jmen je součástí spisovného projevu v českém jazyce. Umožňuje odlišit pohlaví nejen u notoricky známých, ale i u poměrně neznámých cizích jmen. V obecné češtině je přechylování doporučeno, ale není nutné. Komentování sportovních soutěží má ale blíže ke spisovné češtině, a proto se snažíme držet doporučení Ústavu pro jazyk český a přechylujeme příjmení tak, aby byl mluvený projev komentátorů pro českého diváka co nejsrozumitelnější.

Příklady

Projev komentátorů ČT je také upraven v Kodexu ČT a i tam se jednoznačně upřednostňuje přechylování. (Kodex se týká pouze komentátorů, nikoliv expertů). Existují samozřejmě i výjimky, a to i v češtině (Kateřina Emmons, Kateřina Nash), ty ale netvoří ani promile ze všech případů. Další výjimkou jsou rodová jména čínských a korejských závodnic.

Hlavní zprávy