Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
BBV po 25 letech

Fotbalová asociace získá na státních dotacích o polovinu více

Praha - Fotbalová asociace ČR získá letos na státních dotacích o téměř padesát procent více než minulém roce. Objem dotací vzrostl z loňských 184 milionů na 269 milionů korun, z toho 260 milionů bude poskytnuto jednotlivým fotbalovým subjektům. Na čtrnácté řádné valné hromadě FAČR v Praze to oznámil předseda asociace Miroslav Pelta. Valná hromada také odhlasovala úpravu stanov, podle které byla ze stanov odstraněna funkce ombudsmana. Zároveň byl upraven odstavec stanov věnující se příslušnosti kandidáta na předsedu k české či moravské komoře na základě členství ke klubu.

Valná hromada FAČR
zdroj: ČTK autor: Alexandra Mlejnková

Navýšeny byly vlastní finanční zdroje FAČR, které jsou tvořeny především příjmy od mezinárodních federací FIFA a UEFA. K jejich navýšení z 316 milionů na 384 milionů korun výrazně přispěl postup národního týmu na nadcházející mistrovství Evropy. Tyto finanční prostředky budou minimálně z jedné třetiny ponechány na účtech FAČR jako rezerva pro další období. FAČR zároveň dostala účelové dotace 800 tisíc dolarů od FIFA a 5,5 milionu eur od UEFA, což je v celkové výši asi 150 milionů korun. Suma musí být použita výhradně na rozvoj sídla asociace na Strahově, stavební práce mají začít ještě letos.

Miroslav Pelta: "Ministerstvo školství a tělovýchovy vypsalo několik programů. Ve všech programech, ve kterých jsme byli, jsme dostali výrazně více prostředků. I přes tento nárůst jsme snížili náklady na chod sídla asociace, v tom se snažíme šetřit."

Předseda FAČR Miroslav Pelta
zdroj: ČTK autor: Alexandra Mlejnková

Novou skupinou finančních zdrojů FAČR jsou od roku 2012 členské příspěvky v jednotné výši 50 korun. Od příštího roku budou členské příspěvky zvýšeny na 200 korun u dospělých a 100 korun u dětí a důchodců. Očekává se vybrání 33,5 milionu korun, z nichž 6,7 milionu by mělo jít na bonusový program slev - nakoupení členských karet pro členy FAČR. Zbylých 26,8 milionu by se mělo rozdělit mezi kluby okresních a krajských soutěží, částka ještě bude zvýšena o státní dotaci 20 milionů korun.

Na poslední valné hromadě byl schválen dodatek článku 10 odstavec 3 stanov, podle kterého je "příslušnost kandidáta na předsedu dána příslušností k okresu, kraji nebo ke klubu." Tento dodatek byl změněn tak, že příslušnost kandidáta ke komoře "je dána podle sídla klubu, jehož je kandidát členem k poslednímu dni pro podání kandidatury. Není-li kandidát členem žádného klubu, je pro jeho příslušnost rozhodující místo trvalého bydliště k témuž dni".

Je nám líto, video expirovalo.
Valná hromada FAČR

Šéf Plzně Paclík by tedy už nemohl jako v listopadu kandidovat za Moravu, kde má trvalé bydliště, ale jen za Čechy, jelikož je členem českého klubu. "Aby mohl být na poslední mimořádné valné hromadě vůbec zvolen předseda, musel se tento odstavec změnit takříkajíc od stolu. Po dalších jednáních jsme ale došli k závěru, že je třeba otázku příslušnosti ke komoře ještě více specifikovat," uvedl ředitel oddělení legislativy FAČR Petr Doležal.

Úprava stanov zároveň ruší funkci ombudsmana, jejíž ustanovení odsouhlasil Výkonný výbor FAČR v říjnu 2010 a následně byla zanesena do nových stanov. Mělo jít o funkci ochránce práv a fair play, ve které by byl člověk zcela nezávislý na fotbalovém hnutí. Měl také úzce spolupracovat s bezpečnostním manažerem v otázce boje proti korupci. "Tato funkce sice byla ve stanovách, ale nikdy nezačala svou činnost. Došli jsme k závěru, že je to spíše komplikace, proto byla zrušena," vysvětlil předseda FAČR Miroslav Pelta.

Zdroj
ČTK

Hlavní zprávy