Nowitzki zůstane i pro 21. sezonu v Dallasu

Nowitzki zůstane i pro 21. sezonu v Dallasu

Hlavní zprávy