Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Branky, body, vteřiny

NSA chce vytipovat úspěšné sporty. Ty budou požívat větší podporu

Preferované sporty, ve kterých mají čeští sportovci naději na velké úspěchy, by měly dostávat v budoucnu větší podporu než jiné. Mělo by se změnit rovněž fungování resortních sportovních center. Počítá s tím akční plán Národní sportovní agentury (NSA) o rozvoji sportu v letech 2020 a 2021. V pondělí jej schválila Vláda ČR.

Milan Hnilička
zdroj: ČTK

Plán se zmiňuje i o potřebě navýšení státních dotací na sport především pro obnovu a rozvoj sportovních zařízení. Nad tím se ale vzhledem k ekonomických dopadům koronavirové krize nyní vznáší otazník. Na takzvané kategorizaci sportů se chystá agentura pracovat do konce července příštího roku.

"Předpokladem pro další úspěchy sportovní reprezentace je jasně vymezit okruh sportů, které budou do tohoto systému zařazeny. Česká republika je příliš malá na to, aby ve stejném rozsahu podporovala všechna sportovní odvětví. Proto si NSA klade za cíl vytipovat a definovat sporty (odvětví), k nimž máme dostatečné zázemí, zkušenosti a předpoklady, abychom mohli dosahovat sportovních úspěchů," uvádí akční plán.

Obdobným způsobem podle agentury postupují například Maďarsko, Norsko nebo Velká Británie. Současně s preferováním některých sportů by měly být vytvořeny i podmínky pro úspěšné jednotlivce z jiných odvětví. Řada reprezentantů se připravuje v resortních sportovních centrech, spadajících pod ministerstva obrany (Dukla), vnitra (Olymp) a školství (Vysokoškolské sportovní centrum).

Milan Hnilička
zdroj: ČTK

Ta by měla projít reformou financování i činnosti. "Stávající pravidla resortních sportovních center (RSC) jsou již nevyhovující podmínkám a příprava nových pravidel přispěje zejména k vyšší efektivitě vzájemné spolupráce, koordinace a propojení činnosti jednotlivých RSC," argumentují autoři plánu.

Vedle reprezentace chce agentura rozvíjet také sport pro všechny, podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců a rozvíjet školní a univerzitní sport. S rozvojem pohybové gramotnosti by se mělo začít od útlého věku. Kvalifikovaní sportovní odborníci by se proto měli zapojit do pohybových aktivit a dovedností dětí v mateřských školách.

Za zásadní agentura považuje rozvoj sportovní infrastruktury. Podle údajů České unie sportu jsou sportovní zařízení průměrně stará 49 let, většina z nich byla postavena před rokem 1989.

"Je nutné, aby se tento stav změnil a sportoviště a sportovní infrastruktura prošla modernizací, resp. byla dobudována a získala parametry odpovídající současným požadavkům a normám a reflektovala taktéž trendy, které jsou v současné době očekávané," doplnili autoři plánu.

S tím souvisí potřeba navyšování prostředků ze státního rozpočtu. Letos je na sport schválená částka 8,517 miliardy korun. Výhled na příští rok počítal s navýšením o 72 milionů. Agentura plánovala před vypuknutím koronavirové krize jednat o nárůstu na 10,152 miliardy, především pro investice do infrastruktury.

Akční plán upozorňuje na nutnost vzniku nového zákona o sportu, protože ten současný je zastaralý. Do konce roku 2021 by měla být hotova analýza současného stavu a potřeb, která bude sloužit jako podklad k tvorbě nového zákona. 

Zdroj
ČT sport, ČTK

Hlavní zprávy